.

     " " (MP3, 3Mb)
        .
         " "

 

 

 


 


JAŠČE ADZIN BIEŁARUSKI SVIATAR

Dn. 23 sioletniaha listapada ŭ Hreckaj Kalehii ŭ Rymie byŭ vyśviačany J. E. Biskupam Mele novy biełaruski śviatar a. Aleksandar Nadson, student apošniaha teolohičnaha kursu Hreharyjanskaha Universytetu j adzin z vydatnych maładych dziejačaŭ biełaruskich, što ŭłucyŭsia ŭ idejnuju adradženskuju pracu jašče na baćkaŭščynie, budučy šče vučniem Biełaruskaj Nastaŭnickaj Seminaryj ŭ Niaśvižy.

Z tych vakolic i pachodzić Pav. Novavyśviačeniec. Jon ličyć siannia ŭžo 32 h. i maje za saboju matematyčny fakultet Londanskaha Universytetu, adznačajučysia naahuł vybitnymi navukovymi zdolnaściami dy pracavitaściu i budziačy nadziei na našaj duchoŭna-adradženskaj nivie.

Znajšoŭšysia ŭ Anhlii (1946), jak ekskombatant, addaŭsia z entuzyjazmam idejna-hramadzkaj biełaruskaj pracy poza studyjami ŭ Universytecie.

Ad 1946 až da samaha vyjezdu z Anhlii (1953) biare žyvy udzieł u arhanizacyi Zhurtavannia Biełarusaŭ u Vielikabrytanii, zajmajučy tam adkaznyja kiravieckija stanoviščy. Praz apošnija dva hady pabytu ŭ Anhlii (1951-3) byŭ staršynioju hetaj arhanizacyi. Byŭ taksama praz try hady staršynioju Biełaruskaha Katalaickaha Akademičnaha Abjednannia « Ruń», jakaja źjaŭlajecca sekcyjaj šyrokaviedamaj katalickaj «Pax Romana».

U 1953 h. ŭstupaje ŭ Papskuju Hreckuju Kalehiju ŭ Rymie z metaju hruntoŭnaje padrychtovy da śviatarstva j duchoŭnaj pracy dla svajho narodu. A pobač z hetaj ascetyčna-ŭzhadavaŭčaj pracaj viadzie studyi filazafičnyja j teo1ohičnyja na vyšuspomnienym Universytecie.

Pažadajem našamu darahomu Neoprezbyteru jak najlepšych sukcesaŭ u henaj pracy. Ščaści Boža!

Ad multos prosperosque annos!

 

ʳ:

. 23 㳳 .. . , , , .

. . 32 . , - .

볳 (1946), , - .

1946 볳 (1953) , . 볳 (1951-3) . ’ “”, “Pax Romana”.

1953 . . - .

. !

Ad multos prosperosque annos!

: "" 49, 1959, .5